Livsharmoni

Chakrabalansering

Chakrabalans

I behandlingen masseras och balanseras samtliga våra 7 chakran (energicentran) i kroppen med utvalda chakraoljor. Syftet med behandligen är att skapa balans i vårt energisystem, lösa upp blockeringar och spänningar och ge oss mer livskraft och energi.

Vi är alla energivarelser även om det vi ser och upplever är våra fysiska kroppar. Innan en obalans blir fysisk finns den på energinivå i vårt energisystem. Det är därför viktigt att hålla våra energicentran rena och i balans.

Behandligen är mycket avslappnande, taktil och meditativ.

Behandlingen tar cirka 90 min.

Pris: 900 kr


Våra Chakran (energicentran)

Enligt österländsk syn finns olika energicentra kopplade till den fysiska kroppen. Det finns en mängd olika energicentra men sju större längs kroppens ryggrad samt ett ovanför hjässan. Nedan följer en kort beskrivning av de sju större chakrana.

1. Rotchakrat
Finns beläget vid genitalierna.
Färg: Röd
Stimulerar sinne: Luktsinnet
Kroppsdel: Ben och fötter
Element: Jord

Rotchakrat är förbundet med det fysiska, vår kropp och materiella omvärld. En god kontakt med detta chakra får oss att stå stadigt på jorden, resonera realistiskt och känna oss jordade och trygga. Vi upplever framgång i konkreta ändamål, såsom i arbete, ekonomi och bostad. Om chakrat är hämmat kan vi uppleva otrygghet och utveckla egenskaper som snålhet, fixering vid karriär och materiella ting. Om rotchakrat är i obalans kan det uppstå olika problem med åderbråck, hemorrojder, ändtarmsproblem och ländsmärtor.

2. Navelchakrat
Sakralchakrat

Finns beläget en bit nedanför naveln.
Färg: Orange
Stimulerar sinne: Smaken
Kroppsdel: Bäcken, ben och fötter
Element: Vatten

Sakralchakrat har nära förbindelse med vår sexualitet och vår kontroll över lustkänslor. Härifrån uppstår känslor som livsglädje, passion, spontanitet, men även ilska. Vi balanserar vårt sakralchakra genom att känna äkta egenvärde, att inte vara beroende av bekräftelser utifrån. God kontakt med sakralchakrat skänker oss glädje i vår sexualitet och lust. Ett hämmat sakralchakra kan leda till sexuella problem och hämningar samt brist på kontroll över sina känslor. Den som fått blockeringar i detta chakra får ofta ett begär av att äga pengar och människor. Har man inte kontroll över sig själv och sina känslor, så vill man ha det över andra. Olika problem som kan uppstå p.g.a. sakralchakrats obalans är menstruationsproblem, vaginala infektioner, impotens, prostataproblem,ländryggssmärtor, blås- och urinvägsinfektioner.

3. Solarplexuschakrat
Finns beläget just vid solarplexus, mellangärdet.
Färg: Gul
Stimulerar sinne: Synen
Kroppsdel: Mellangärde
Element: Eld

Solarplexuschakrat står för våra intuitiva intryck av andra människor. Är man en god människokännare så har man i regel ett välfungerande solarplexuschakra. Här uppstår känslan av att vara sitt eget livs herre, att man har kontroll över sig själv och det som händer.Vi balanserar vårt solarplexus genom att tro på oss själva, känna självrespekt och självtillit. God kontakt med solarplexuschakrat ger oss god kontakt med våra känslor.
Ett hämmat solarplexus kan väcka känslor som ångest och ilska på andra och tillvaron. Man har svårt att acceptera sina känslor, eller förlorar kontakten med dem helt vilket i sin tur leder till bristande självkännedom. Självförtroendet sjunker och självföraktet ökar. Man kan bli girig, snål, egocentrisk, svartsjuk, avundsjuk, avvisande och hatisk.
Den som fått blockeringar i detta chakra upplever sig själv som ett offer eller en martyr för ödet och för andra människor. Solar plexus står även i nära förbindelse med vårt immunförsvar. Ett hämmat chakra gör oss mer mottaglig för allehanda problem och obalanser som t ex gikt, magsår, mag- och tarmsjukdomar, diabetes, inflammationer i bukspottskörteln, njurproblem, leverproblem, gallsten, förstoppning, anorexi, bulimi.

4. Hjärtchakrat
Finns beläget i bröstbenets mitt.
Färg: Grön eller Rosa
Stimulerar sinne: Smaken
Kroppsdel: Bäcken, ben och fötter
Element: Vatten

Hjärtchakrat är centrum för känslor som tillit, accepterande, förlåtelse, fred, glädje, men även lidande och sorg. Här finns vår förmåga att känna villkorslös och osjälvisk kärlek, den kärlek som man kan hysa för andra människor, djur och natur. Denna kärlek kräver inget gensvar.
Vi balanserar vårt hjärtchakra genom att känna omtanke för andra, samt kunna ta emot och ge kärlek osjälviskt.
För att kunna hysa denna kärlek, måste man kunna älska sig själv. Du älskar, accepterar och förlåter inte bara andra utan även dig själv. Här uppstår dessutom en helande energi. Den som har god kontakt med hjärtchakrat verkar i regel helande på människor.Ett hämmat hjärtchakra kan göra oss oemottaglig för kärlek. Oavsett hur mycket kärlek och omtanke vi får av omvärlden, så påverkar den oss inte och vi söker ständigt efter mer. Om vårt inre är svultet på kärlek så känner vi rädsla som i sin tur kan leda till ångest och ilska. Kärlekens motpol är just rädsla.
Den som fått blockeringar i detta chakra kan lätt bli deprimerad, fastnar i självömkan och kan inte se någon mening med livet.Olika obalanser som kan uppstå p.g.a. hjärtchakrats obalans är hjärtinfarkt, astma, allergier, lungproblem, bronkit, lunginflammation samt problem i överryggen och skuldergördeln.

5. Halschakrat
Finns beläget vid halsgropen.
Färg: Blå
Stimulerar sinne: Hörseln
Kroppsdel: Nacke, hals, mun och käke
Element: Eter

Halschakrat är centrum för vår förmåga att lyssna och uttrycka oss. Detta center påverkar vår kommunikation, både fysiskt, sexuellt, känslomässigt, verbalt och andligt. Vi balanserar vårt halschakra genom att väcka vår vilje- och skaparkraft, samt genom att förstå orsak och verkan, att vi är ansvariga för våra handlingar och deras konsekvenser. Det är halschakrat som avgör om känslan eller förnuftet skall komma till uttryck.
God kontakt med halschakrat gör att vi kan kommunicera med andra människor, bli förstådda, samt förstå. Vi är kreativa och använder oss av den förmågan.Ett hämmat halschakra kan motarbeta vår kommunikationsförmåga. Vi blir inte förstådda och kan inte förstå varför. Detta kan leda till att man inte vill kommunicera alls, eller babblar på utan innehåll.
Den som fått blockeringar i detta chakra har svårt för att ta egna beslut och överlåter därför detta åt andra. Problem som kan uppstå p.g.a. halschakrats obalans är halsont, tandköttsproblem, nackspärr, halsinfektioner, huvudvärk och problem med ämnesomsättningen.

6. Pannchakrat/Tredje ögat
Finns beläget mitt i pannan.
Färg: Indigoblå
Stimulerar sinne: Intuitionen
Kroppsdel: Huvud och ögon

Pannchakrat är centrum för intelligens, intuition, förståelse, klarsyn och mål.
Vi balanserar vårt pannchakra genom att våga se in i oss själva, lita på våra intryck och vår intuition. God kontakt med pannchakrat ger oss förmåga att se det “andra inte ser”; att få visioner, kunna visualisera, se in i framtiden, se auror och energifält. Här uppstår våra intuitiva aningar, det som många inte kan förklara.
Ett hämmat pannchakra kan få oss förvirrade. Vi vet inte vad vi vill uppnå med vårt liv och har svårt för att fatta beslut. Blockeringarna leder i regel till tungsinne. Den som fått blockeringar i detta chakra förlorar även kontakten med sin intuition och sina mediala förmågor.Problem som kan uppstå p.g.a. pannchakrats obalans är migrän, nervositet, melankoli, schizofreni, inlärningsproblem och neurologiska sjukdomar.

7. Kronchakrat
Finns beläget på hjässans topp, fontanellen.
Färg: Lila

Vi balanserar vårt kronchakra genom helhet, att känna oss hela som människor och se en mening med livet. Kronchakrat står i nära förbindelse med vår andlighet. Vår utveckling i kroppens övriga centra reflekteras i kronchakrat.Ju större kontakt vi har med rot-, sakral-, solarplexus-, hjärt-, hals- och pannchakrat, desto större förbindelse har vi med vår andlighet och dess kvalitéer. De flesta magiker inser vikten av att vårda sina chakran för att öka energiflödet i kronchakrat.Den som fått blockeringar i detta chakra kan tappa tron på livet och förlora förmågan att känna sig hel som människa.Problem som kan uppstå p.g.a. kronchakrats obalans är sjukdomar i bl a nervsystemet.